Αρχική Σελίδα / Φυσικό Περιβάλλον
Print this page

Φυσικό Περιβάλλον

Η Πύλα είναι ένα χωριό με ελάχιστες ακαλλιέργητες εκτάσεις γης καλυμμένες με άγρια βλάστηση. Όσον αφορά στις καλλιεργημένες εκτάσεις του χωριού, εκεί κυριαρχεί η καλλιέργεια των σιτηρών. Παράλληλα, όμως υπάρχουν αρκετές εκτάσεις με ελαιώνες και σε περιορισμένο βαθμό αμπελώνες. Αξίζει να σημειωθεί πως παλαιότερα στο χωριό υπήρχαν αρκετές εκτάσεις αμπελιών. Συγκεκριμένα, μέχρι και τη δεκαετία του ’70, γινόταν εντατική καλλιέργεια των αμπελιών και γινόταν παρασκευή κρασιού, ξιδιού και άλλων παραγώγων του σταφυλιού.

Ιδιαίτερη ομορφιά στο χωριό χαρίζουν οι χώροι πρασίνου που προέκυψαν από διάφορους διαχωρισμούς της γης, η οροσειρά της Ασπρόμουττης που δεντροφυτεύτηκε από το Τμήμα Δασών και το Γραμμικό Πάρκο στην τουριστική περιοχή της Πύλας που ήταν Πολεοδομικό Έργο.

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας

Καλλιέργειες & Άγρια βλάστηση

Παραλία

Designed & Developed by NETinfo Plc