Αρχική Σελίδα / Κοινοτικό Συμβούλιο
Print this page

Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πύλας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σίμος Μυτίδης (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99634004
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Κασενίδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99676061
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μιχαήλ
   
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Δημητρίου
   
Ονοματεπώνυμο: Σωτηράκης Μιχαήλ
   
Ονοματεπώνυμο: Ευγενία Μυτίδη
   
Ονοματεπώνυμο: Κώστας Αυξεντίου
   
Ονοματεπώνυμο: Παύλος Βασιλείου
   
Ονοματεπώνυμο: Παντελής Θεοφάνους
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Σταύρου (Γραμματέας)
   
Ονοματεπώνυμο: Λουκία Κώστα
   
Ονοματεπώνυμο:

Λουκία Αντωνίου

   
Ονοματεπώνυμο: Στάλω Αναστασίου

 

Designed & Developed by NETinfo Plc