Δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο της Πύλας, βρίσκεται ένα κατεστραμμένο εκκλησάκι αφιερωμένο στον Τίμιο Σταυρό. Το εκκλησάκι αυτό υπολογίζεται πως αναγέρθηκε γύρω στο 1400. Πρέπει να ξεκινήσουν ανασκαφικές εργασίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων  με στόχο την ανάδειξη των ερειπίων της εκκλησίας. 

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο